Astu liikmeks

Astu Tallinna Spordiliidu liikmeks ja anna edasi oma mõtted, kuidas saame Tallinnas spordikorraldust paremaks muuta. Meie häält võetakse kuulda.

Liikmeks võetakse vastu Tallinna linnas MTÜ-dena tegutsevad spordiklubid, -seltsid ja -ühendused, kes:

  1. tegutsevad Tallinna linnas aktiivselt spordi harrastamisega;
  2. tunnistavad ja täidavad Tallinna Spordiliidu põhikirja;
  3. osalevad aktiivselt Liidu tegevuses;
  4. tasuvad ühekordse sisseastumismaksu (30€) ja regulaarselt liikmemaksu (30€);
  5. on täitnud ja täidavad kõik riiklikult ja Tallinna linna poolt kehtestatud statistilised, raamatupidamise jms aruanded.