Postitatud

KAASAMISSEMINAR “HERE WE ARE” spordiprojektis osalejale

Kutse projekti „Here We Are“ seminarile 10.-11. septembril Varblas, Pärnumaal  Head projektis osalejad ja partnerid! Kutsume Teid osalema projekti „Siin me oleme“ lõpuseminarile, mis toimub 10.-11. septembril Varblas. Kohtumise eesmärgiks on ühiselt arutleda ellu viidud tegevuste sisu ja mõju üle ning seada sihte järgmisteks samalaadseteks algatusteks. Seminarile on oodatud projekti sihtrühma, partnerite ja toetajate esindajad ning…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliidu koolitusseminar spordiühenduste juhtidele ning treeneritele

30.09 – 1.10.2021 Koolitusseminar spordiühendustele Asukoht: Ristna Sadama külaliste maja Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla, Ristna sadam, 76019 http://ristnasadam.ee/et/ SEMINARI KAVA 30.09.20219:30 saabumine, majutumine10:00 –  10:15   tervituskohvi, snäkid10:15 –  11:45   Laste vaimne areng, muutused ja tänane olukord. Liis Kuurme. 11:45 – 12:00  snäkipaus 12:00 –  12.15   TSL juhatuse esimehe tervitus ja kiire seniste tegevuste…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliidu üldkoosolek 29.06.2021

TOIMUMISE KOHT: Tervise tn 21  (Spordiklubi Nord  territooriumil) Tallinn AEG: 29.06.2021   kl.12.00 PÄEVAKORD:1. Üldkoosoleku kodukorra tutvustamine, juhataja ja protokollija valimine 2. Päevakorra kinnitamine2. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande tutvustamine3. Tallinna Spordiliidu revidendi aruanne4. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande  kinnitamine 5. Juhatuse ülevaade senisest tegevusest, pooleli olevatest teemadest, tuleviku mõtted. 6. Registreeritud sõnavõtud Majandusaasta aruandega saab…

Loe edasi

Postitatud

Tallinn toetab tänavu üle 80 rahvusvahelise spordiürituse

allikas: www.tallinn.ee Tallinn toetab tänavu enam kui 821 000 euroga rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, ühtekokku võõrustab pealinn sel aastal 81 rahvusvahelist kõrgtasemega spordiüritust. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale…

Loe edasi

Postitatud

TALLINNA SPORDILIIDU 2022a. “NOORE TREENERI” STIPENDIUMIKONKURSI VÕITJA SELGUNUD!

Meil on suur rõõm teatada meie stipendiumikonkursi tulemused. Laekus 4 taotlust, mida hindas 7-liikmeline komisjon. Komisjoni tegevus on reguleeritud komisjoni töökorralduse reeglitega, mis sisaldab hindamiskriteeriume. Hindamiskriteerium jaguneb kaheks: 1. dokumentide esitamise nõuete täitmine 2. konkursile vastamine Kriteeriumitest lähtuvalt sai maksimumpunktid (15 punkti)  KASPAR KUBBER Palju õnne! Kasparilt küsisime ka kolm küsimust: 1. Mis spordiala esindad,…

Loe edasi

Postitatud

NOORE TREENERI STIPENDIUMIKONKURSS 2022

TALLINNA SPORDILIIT KUULUTAB VÄLJA  „NOORE TREENERI“ STIPENDIUMIKONKURSI. Stipendiumikonkursi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks TINGIMUSED TAOTLEJALE: omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval või muul spordialal, millega suudab tõendada spordimeelsust;on alaliidu poolt kinnitatud EKR 3 – EKR 4 taseme koolitusele;ta esitab motivatsioonikirja treenerikutseks valmistumisest, hetkeolukorrast ning ootustest tegutsemisele treenerina;järgib oma…

Loe edasi

Postitatud

Kaasamisseminar- koolitus 22.09.2022

Hea spordiklubi juht ja/või treener! Kutsume lõimumisprojekti “Here we are”  raames toimuvale kaasamisseminarile, mis toimub 22.09.2022  kell 10.00 -13.00 Tallinnas, Kalevi Spordimajas  aadressil Staadioni 3. Teemaks: „Üle keeletõkke sportima!“ Kaasamisseminaril kaardistame hetkeolukorra, murekohad ja võimalused  projektist saadud kogemuste põhjal loodud persoonade kaudu. Otsime keeleoskusega seotud takistustele lahendusi.  Mõtteid koguda ning kirja panna aitavad Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi…

Loe edasi

Postitatud

Koolitus weebis 23.09.2022 Töötukassa ja Tööinspektsioon – spordi valdkonnast vaadatuna

Kutse projekti „Here We Are“ weebikoolitusele 23.09  Teamsis (weeb)  kell. 11.00-12.00  registreerumine:  kuni 21.09.2022 kl.18.00  LINGIL: https://forms.gle/JoSXNdGrvRNYmhsq9 Registreerunutele saadetakse  Teamsi kutse e-mail 1 päev enne koolitust. arutusele tulevad  teemad: 11.00 – 11.30 Tööinspektsioon Välismaalaste ja rahvusvahelise kaitse saajatega seotud erinevad lepingud, lepinguvormid, töölepingu tingimused, töötasu. Spordivaldkonna eripärad. 11.30 – 12.00 Eesti Töötukassa Muudatused välismaalaste seaduses Rahvusvahelise…

Loe edasi

Postitatud

TASUTA koolitus spordiprojekti “Here we are” raames. VÄÄRKOHTLEMINE SPORDIS

registreerumise tähtaeg 12.09.2022 kell. 18.00 Pärnu kohtade arv kuni 20 in Tartu kohtade arv kuni 20 in. Lisakoolitus Tallinnas 26.09 info@spordiliit.ee REGISTREERUMINE KUNI 12.09.2022 KL. 18.00 https://forms.gle/FrCvsS3P5CD3cQ2s6 Osaleja saab soovi korral osalemist tõendava dokumendi. Seminar toimub, kui osaleb vähemalt 15 inimest. 15. septembril Tartus, Spordimuuseumis     kl. 10.00 – 11.30Teema:  TURVALISE JA ÜKSTEISE ARENGUT TOETAVAK ESKKONNA TAGAMINE…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliidu kevadseminar-koolitus 9.-10.06.2022

Anname teada, et Tallinna Spordiliidu kevadseminar toimub 9.-10.juunil 2022.a.  Kloograranna Noortelaagris. Registreerumine: https://forms.gle/bR4yvbjnLomKWdraA   hiljemalt 5.06.2022 kohtade arv piiratud- kuni 30 inimest 09.06 – 10.06.2022 Koolitusseminar spordiühendustele ja treeneritele ja TSL üldkoosolek Asukoht: Kloogaranna noortelaager Aadress: Liiva tee 10, Kloogaranna küla 76702, Harju maakond 09.06.20229:30   –  10.00  saabumine, majutumine, tervituskohv10:00 –  11.00  Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 Kultuuriministeerium 11.00…

Loe edasi

Postitatud

Hea projektis “Here we are” osaleja.

Anname teada, et regulaartreeningute rahalise toetamise maht hakkab täituma  (tänaseks on klubidesse registreerunud üle 250 inimese). Sihtgrupile on teada antud, et 14. aprill oli viimane kuupäev regulaartreeningute toetamiseks registreeruda. Seoses eelnevaga sooviksime 10. mai 2022.a. seisuga klubidega jõuda toetusprotsessi (arvete, ülekannete jms.) osas puntkini, kus olete omad kokkulepped sihtgrupiga saavutanud ning jõudnud edastada info nimedega, kellele regulaartreeningute toetust…

Loe edasi

Postitatud

TALLINNA SPORDILIIDU “NOORE TREENERI” STIPENDIUMIKONKURSI VÕITJA SELGUNUD!

Meil on suur rõõm teatada meie stipendiumikonkursi tulemused. Laekus 17 taotlust, mida hindas 6-liikmeline komisjon. Komisjoni tegevus on reguleeritud komisjoni töökorralduse reeglitega, mis sisaldab hindamiskriteeriume. Hindamiskriteerium jaguneb kaheks: 1. dokumentide esitamise nõuete täitmine 2. konkursile vastamine Kriteeriumitest lähtuvalt sai maksimumpunktid (15 punkti)  ANDREE MARJAMAA Palju õnne! Andreelt küsisime ka kolm küsimust: 1. Mis spordiala esindad,…

Loe edasi

Postitatud

KÄIMAS ON SPORDIPROJEKT “HERE WE ARE”

Hea spordiklubi juht! Käimas on spordiprojekt nimega  “Here we are”, mille käigus soovitakse lõimida Eestisse elama asunud kolmandate riikide isikuid  (sihtgrupp) ning Eesti kodanikke. (projekti tutvustav fail leitav SIIT) Kutsume  osalema kuni 2022.a. septembrini kestvas projektis, täites ära alljärgnev link:  https://forms.gle/gnBbfoT2tHkkno6u9/ja Teiega võetakse ühendust.Küsimustik sisaldab teavet, mida spordiprojektiga seoses teie organisatsioonile pakkuda saame. Seoses eelnevaga…

Loe edasi