Postitatud

VAJALIK TASUTA KOOLITUSSEMINAR WEEBIS SPORDIORGANISATSIOONIDELE 9.12.2021

Kutsume spordiorganisatsioone  spordiprojekti “here we are”  raames  toimuvale weebikoolitusele  9.12.2021 kell 10.00 Politsei- ja Piirivalveamet annab ülevaate kolmandate riikide kodanikega asjaajamisest (spordivaldkonnas tööle võtmine, töötasu maksmine jms.). Jagab vajalikke kontakte ja vastab küsimustele. Nastja Pertsjonok, International House Tartu juht räägib sellest, kust tulevad välismaalased Eestisse ja mis on nende soovid ja takistused spordi osas, samuti räägib Nastja info pakkumisest…

Loe edasi

Postitatud

TALLINNA SPORDILIIT KUULUTAB VÄLJA „NOORE TREENERI“ STIPENDIUMIKONKURSI

Stipendiumikonkursi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks TINGIMUSED TAOTLEJALE: omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval või muul spordialal, millega suudab tõendada spordimeelsust;on alaliidu poolt kinnitatud EKR 3 – EKR 4 taseme koolitusele;ta esitab motivatsioonikirja treenerikutseks valmistumisest, hetkeolukorrast ning ootustest tegutsemisele treenerina;järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on…

Loe edasi

Postitatud

Spordiprojekt “here we are!”

Head spordivaldkonna organisatsioonide juhid! MTÜ Tallinna Spordiliit  ja  MTÜ Rahvusvaheline Maja  koostööl on hetkel käimas  spordiprojekt nimega “Here we are”, mis on suunatud Eestisse elama asunud kolmandate riikide isikutele ja Eesti spordiorganisatsioonidele.Spordiprojekti eesmärkideks spordiklubidele on:Võimalus jõuda rohkemate inimesteni, suurendada klubiliikmete arvu ja saada erinevaid toetusmeetmeid, koolitusi jms. Spordiprojekti eesmärkideks kolmandate riikide elanikele on:Välismaalased ei leia võimalusi ja mõnikord…

Loe edasi

Postitatud

Toetustaotluste tähtajad Tallinnas 2021/2022.a.

PEARAHA: •Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2021 •Lapsevanemate kinnitused 1. oktoober – 1. detsember 2021 •Treenerite kinnitused 1. oktoober – 1. detsember 2021 •Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanded 15. jaanuar 2022 MUUD SPORDIPROJEKTID: SpordiprojektkomisjonidtähtaegRV võistlused (projektitoetus)I komisjonII komisjon01.12.2021 15.06.2022Tallinna MV (projektitoetus)I komisjon II komisjon15.12.2021 15.06.2022Kohalikud võistlused (projektitoetus)I komisjon II komisjon III komisjon IV komisjon31.12.2021…

Loe edasi

Postitatud

Pearahade taotlemise tähtaeg 1.11.2021

Jagame infot, mille on spordiklubidele saatnud Tallinna Kutuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhtivspetsialist Janek Küppar: Tere kõigile, Saadan nii nagu ka varasematel aastatelgi, palju infot ühes kirjas. Palun võtke pisut aega ning lugege see rahulikult läbi. Olgugi, et siin midagi uut ja seni tundmatut pole, siis meeldetuletuseks on see siiski oluline. Annan teada, et pisut rohkem…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliidu koolitusseminar spordiühenduste juhtidele ning treeneritele

30.09 – 1.10.2021 Koolitusseminar spordiühendustele Asukoht: Ristna Sadama külaliste maja Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla, Ristna sadam, 76019 http://ristnasadam.ee/et/ SEMINARI KAVA 30.09.20219:30 saabumine, majutumine10:00 –  10:15   tervituskohvi, snäkid10:15 –  11:45   Laste vaimne areng, muutused ja tänane olukord. Liis Kuurme. 11:45 – 12:00  snäkipaus 12:00 –  12.15   TSL juhatuse esimehe tervitus ja kiire seniste tegevuste…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliidu üldkoosolek 29.06.2021

TOIMUMISE KOHT: Tervise tn 21  (Spordiklubi Nord  territooriumil) Tallinn AEG: 29.06.2021   kl.12.00 PÄEVAKORD:1. Üldkoosoleku kodukorra tutvustamine, juhataja ja protokollija valimine 2. Päevakorra kinnitamine2. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande tutvustamine3. Tallinna Spordiliidu revidendi aruanne4. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande  kinnitamine 5. Juhatuse ülevaade senisest tegevusest, pooleli olevatest teemadest, tuleviku mõtted. 6. Registreeritud sõnavõtud Majandusaasta aruandega saab…

Loe edasi

Postitatud

Tallinn toetab tänavu üle 80 rahvusvahelise spordiürituse

allikas: www.tallinn.ee Tallinn toetab tänavu enam kui 821 000 euroga rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, ühtekokku võõrustab pealinn sel aastal 81 rahvusvahelist kõrgtasemega spordiüritust. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Töötukassa

Töötasu toetus Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 02.02.2021 Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale: kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;kelle tegevus…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Spordikoolituse ja -Teabe SA

Uue toetusmeetme keskkond avatud: treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi 27. jaanuarist 2021.a on avatud Spordikoolituse ja -Teabe SA COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks täiendav toetusmeede. Toetusmeetme e-keskkond asub: https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. veebruaril 2021.a. Taotlusvooru rahaline maht on 567 605 eurot. Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04.…

Loe edasi