Postitatud

Tallinn toetab tänavu üle 80 rahvusvahelise spordiürituse

allikas: www.tallinn.ee Tallinn toetab tänavu enam kui 821 000 euroga rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, ühtekokku võõrustab pealinn sel aastal 81 rahvusvahelist kõrgtasemega spordiüritust. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Töötukassa

Töötasu toetus Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 02.02.2021 Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale: kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;kelle tegevus…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Spordikoolituse ja -Teabe SA

Uue toetusmeetme keskkond avatud: treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi 27. jaanuarist 2021.a on avatud Spordikoolituse ja -Teabe SA COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks täiendav toetusmeede. Toetusmeetme e-keskkond asub: https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. veebruaril 2021.a. Taotlusvooru rahaline maht on 567 605 eurot. Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04.…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Haridus- ja Teadusministeeriumilt

Eraüldhariduskoolide pidajad ning erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujad saavad taotleda kriisitoetust. Perioodi 18. jaanuar kuni 31. jaanuar piirangute leevenduseks saavad Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujad taotleda toetust 1. — 19. veebruarini. Erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujad saavad esitada taotluse keskkonnas https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ Enne seda kehtinud piirangute kompensatsioonide taotlusvoor kestis 18.-29. jaanuarini. Taotlemine on lõppenud. 18.01 toimus erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatele…

Loe edasi

Postitatud

Tallinna Spordiliit elavneb

6. oktoobril 2020 valiti Tallinna Spordiliidule (edaspidi TSL) uus juhatus, kes on Tallinnas toimuva spordielu edendamise võtnud oma südameasjaks. Eesmärk on teha klubidega koostööd, kohalike omavalitsustega, katusorganisatsioonidega ning arendada välja parim lahendus nii spordi harrastajatele kui ka spordi korraldajale. Selleks , et TSL juhtkond ei peaks Tallinna spordielu muresid ja rõõme vaid omakeskis arutama, korraldab…

Loe edasi

Postitatud

Sporditegevuse piirangud alates 28.12.2020 – 17.01.2021

Teade Tallinna Spordi-ja Noorsooameti juhatajalt: Head spordiklubid/spordialaliit Esmalt siirad vabandused, et vahetult pühade eel selle vägagi töise kirja saadame. Info uutest piirangutest jõudis ka meieni täna hommikult. Arvestades, et ees on ootamas pühade periood ja kohe otsa tuleb ka nädalavahetus, siis käesolevat infovahetust kahjuks uude nädalasse lükata ei saa. Loodetavasti olete kursis, et Vabariigi Valitsus…

Loe edasi

Postitatud

EKR 4 nõuet Tallinna Haridusameti poolt pikendatud kuni 1.01.2022.a.

Tallinna Spordiliit on pöördunud Tallinna Haridusameti poole seoses huviringide juhendamise nõudega, mis oleks pidanud kehtima hakkama alates 2021 jaanuar. (EKR. 4. nõue). Meil on hea meel teatada, et meie palvet on kuulda võetud ning nimetatud nõue hakkab kehtima 1.01.2022. St. kvalifikatsiooni EKR 4-le tasemele tõstmiseks on aega ligi aasta. Tallinna Haridusameti käskkiri 03.12.2020 nr T-7-1/20/485Ruumide…

Loe edasi

Postitatud

Võistluste toetustaotlustest

Juhime tähelepanu dokumendile, mis on veidi uuendatud koostöös Tallinna Spordiliiduga ( Tallinna MV üldjuhend p.2.2.). Igaks juhuks kopeerin siia Regina Aava poolt saadetud teksti. Lugupeetud koostööpartner! Edastame meeldetuletuseks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile esitatavate 2021. aastal toimuvate projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajad.Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad: Rahvusvaheliste spordivõistluste (projektitoetus) taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 1. detsember 2020.Tallinna…

Loe edasi