Postitatud

KAASAMISSEMINAR “HERE WE ARE” spordiprojektis osalejale

Kutse projekti „Here We Are“ seminarile

10.-11. septembril Varblas, Pärnumaal

 Head projektis osalejad ja partnerid!

Kutsume Teid osalema projekti „Siin me oleme“ lõpuseminarile, mis toimub 10.-11. septembril Varblas. Kohtumise eesmärgiks on ühiselt arutleda ellu viidud tegevuste sisu ja mõju üle ning seada sihte järgmisteks samalaadseteks algatusteks. Seminarile on oodatud projekti sihtrühma, partnerite ja toetajate esindajad ning see loob põneva võimaluse tervikut mitmest vaatest kirjeldada ja analüüsida.

 Seminari ülesehitus

 Soovime projekti tegevused läbi analüüsida erinevate osapoolte vaatenurgast. Seetõttu on lähteküsimused sõnastatud kolmes vaates:

Sihtrühm ehk tegevustes osalejad:

– millised on kõige õnnestunumad näited projekti eesmärgi saavutamisest?

–       –  mida saab spordi- ja liikumisharrastuse pakkumisel paremini teha?

–      –   milliseid otseseid ja kaudseid mõjusid omab sport ja liikumisharrastus uue elukeskkonnaga kohanemisel?

Spordiklubid ehk teenuse kujundajad ja pakkujad: 

–        – kas ja kuidas loovad projekti eesmärgid uusi võimalusi spordi- ja liikumisharrastuse teenuste arendamisel?

–       –  mis oli projektiga kaasumise juures kõige keerulisem?

–        – millist laadi koostööalgatused või võrgustikud aitaksid samalaadseid tegevusi tulevikus ladusamalt ellu viia?

Toetajad ehk poliitikakujundajad ja rahastajad

–   mis aitas kokkuvõttes enim kaasa seatud eesmärkide saavutamisele?

– kus jäi võrreldes plaanituga varu või kasutamata potentsiaali?

– kas ja kuidas muuta tulevikus sarnaste projektide ambitsiooni ja ulatust?

Ühise teemana on kindlasti vaatluse all ka kommunikatsiooniga seonduv, seda nii konkreetsemalt teenuse ja sportimisvõimaluste kui ka strateegilise koostöö tasandil.

 Soovime loetletud teemade avamise kaudu koostada soovitused, mida saavad kõik osapooled edaspidi arvesse võtta ning saadud kogemusi järgmiste algatuste kavandamisel ning elluviimisel kasutada.

 Seminari viib läbi Jorma Sarv mõttekojast Creativity Lab (creativitylab.ee).

Registreerumine ja seminari korraldus

 Oma osalemissoovist palume teada anda: info@spordiliit.ee  ja/või registreerudes https://forms.gle/Y95e8FNd6fnFqpsaA

Majutus ja toitlustus osalejatele TASUTA.

Transpordikulud tuleb osalejal ise katta.

Kohtade arv spordiklubide esindajatele: 15 inimest, max 2 inimest  klubist.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG 7.09.2022 või kuni kohti jätkub! 

Korralduslike küsimuste kohta saab infot: 

Projekti juhtpartner: 

MTÜ Rahvusvaheline Maja
e-post: sport@internationalhouse.ee

www.internationalhouse.ee/eng

Projekti partnerlusjuht (klubid)

Tallinna Spordiliit

www.spordiliit.ee

info@spordiliit.ee

Kohtumiseni Varblas!