Postitatud

KÄIMAS ON SPORDIPROJEKT “HERE WE ARE”

Hea spordiklubi juht!

Käimas on spordiprojekt nimega  “Here we are”, mille käigus soovitakse lõimida Eestisse elama asunud kolmandate riikide isikuid  (sihtgrupp) ning Eesti kodanikke. (projekti tutvustav fail leitav SIIT)

Kutsume  osalema kuni 2022.a. septembrini kestvas projektis, täites ära alljärgnev link: 

https://forms.gle/gnBbfoT2tHkkno6u9/
ja Teiega võetakse ühendust.
Küsimustik sisaldab teavet, mida spordiprojektiga seoses teie organisatsioonile pakkuda saame.

Seoses eelnevaga on meil mitu teadaannet:

1. Kui teie klubi treeningutel osalevad Eestisse elama asunud kolmandate riikide kodanikud, siis informeerime, et projekti jooksul toetatakse ühe isiku treeningutel osalemist  kuni 200 EUR ulatuses.

  Lisainfo tingimuste kohta:  info@spordiliit.ee

2. Kui teie klubi soovib läbi viia spordisündmusi, milles saavad osaleda ka kolmandate riikide kodanikud lõimumise eesmärgil, siis niisuguste sündmuste toetamisel ja korraldamisel saame samuti abiks olla.

Lisainfo tingimuste kohta: info@spordiliit.ee

3. Kui soovite jagada sihtgrupile infot oma läbiviidavate spordisündmuste kohta, siis seda saab teha iseseisvalt Facebooki gruppides:

Sports in Tallinn

Sports in Tartu 

Sports in Pärnu 

NB! Koostöös Rahvusvaheline Maja MTÜ-ga on võimalik organiseerida ka mitme spordiklubi ühissündmus

Lisainfo:

Piret Maasik

piret@internationalhouse.ee

4. Kui vajate koolitust  kolmandatest riikidest Eestisse elama asunud isikute osas (kuidas nendeni jõuda jms, siis palume täita ankeet https://forms.gle/sev9oZyJfKCMetQC9 

Projekti „Siin me oleme“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Projekti juhtpartner: 

MTÜ Rahvusvaheline Maja
e-post: sport@internationalhouse.ee

www.internationalhouse.ee/en/

Lisaküsimustele vastame meelsasti.

Projekti partnerlusjuht (klubid)

Tallinna Spordiliit

www.spordiliit.ee

info@spordiliit.ee