Postitatud

Pearahade taotlemise tähtaeg 1.11.2021

Jagame infot, mille on spordiklubidele saatnud Tallinna Kutuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhtivspetsialist Janek Küppar:

Tere kõigile,

Saadan nii nagu ka varasematel aastatelgi, palju infot ühes kirjas. Palun võtke pisut aega ning lugege see rahulikult läbi. Olgugi, et siin midagi uut ja seni tundmatut pole, siis meeldetuletuseks on see siiski oluline.

Annan teada, et pisut rohkem kui nädala pärast jõuab kätte 1. november, mis on tähtaeg sporditegevuse toetamise taotluse esitamiseks. Selleks, et toetust järgmiseks aastaks taotleda, tuleb esitada taotlus koos lisadega hiljemalt 1. novembril 2021 ning ei sekunditki hiljem! Taotlused on kõige mugavam esitada digitaalselt allkirjastatuna PAI-s, kuid vajadusel saab need esitada ka ametis kohapeal või saata need postiga. Ametis võtame taotlusi vastu esmaspäeval kuni kella 18.00ni. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib esitada kuni kella 23.59ni. PAI-s taotluse esitamisel palun siiski enne andmete salvestamist need kindlasti üle kontrollida. Peale salvestamist tuleb see dokument kindlasti allkirjastada, sest vastasel juhul see ei ole esitatud. PAI-s saab taotluse allkirjastada vaid see, kelle andmed on kasutaja all märgitud. Seda saate kontrollida PAI-s valides vasakult menüüst „Kasutajad“. Palun jälgige seda ning vajadusel andke mulle teada kui on vaja kasutajat muuta. Kui taotluse esitaja pole juhatuse liige, siis tuleb kindlasti lisada taotluse juurde ka esindamisõigust tõendav dokument (volikiri).

Siiralt palun ja soovitan, et ärge jätke taotluse esitamist viimasel minutile, sest hilinenud dokumente me ei menetle.

Proovin ka ülevaatlikult olulisemad asjad reastada:

  1. Dokumendid tuleb esitada koos lisadega, kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna ning harrastajate nimekirjad peavad olema sisestatud PAI-sse ning treeningrühmas max 25 harrastajat. Näpunäide: Kes veel ei tea, siis PAI-st saab trükkida *.pdf formaadis nimekirjad välja otse Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud blanketil. Selleks tuleb vasakult menüüst „Õppegrupid“ ning seejärel „Omavalitsuse“ realt valite „Tallinn“ ning siis „Otsi“. Treenerite nimekirjadega on see võimalik „Tallinna sporditegevuse toetamise taotluse“ all realt „Treenerite vormikohane nimekiri“.
  2. Peale harrastajate nimekirjade väljatrükki või taotluse esitamist pole mõtet enam uusi harrastajaid PAI-sse lisada kui peale seda uuesti taotlust ei salvestata ega allkirjastata! Palun jätke see meelde! Ei tea kui värviliseks ja rasvaseks selle punkti veel saan teha, et kõik sellest aru saaks 🙂
  3. Tunniplaanid peavad olema sisestatud PAI-sse. See on ka selle jaoks oluline, et siis saavad ka lastevanemad kinnitusi teha. Paljudel on tunniplaanid (või osa neist) tänaseni sisestamata 2022.a. lehel.
  4. Lapsevanemate kinnituste tegemise viimane tähtaeg on 1. detsember 2021.
  5. Treenerite kutsekvalifikatsiooni EKR 5.-8. taseme pealt arvestatava toetuse määramise viimane kuupäev on samuti 1. detsember 2021 (toetuse saaja võib treener määrata vabas vormis avalduse näol esitades selle ametile või sisenedes ID-kaardiga või mobiili‑ID‑ga PAI-sse ning kinnitades seal esmalt klubi ning seejärel vastava kvalifikatsiooni taseme! NEED KAKS ASJA TULEB KINNITADA! Jällegi palun, et ärge jätke sedagi viimasele minutile. Treenerite kutsekvalifikatsiooni taset arvestame 1. novembri 2021 seisuga. Lisan veel, et toetuse saamiseks on tingimused, et treener on Tallinna elanik, vähemalt ühe treeningrühma nn põhitreener ning et klubis on vähemalt üle 50% Tallinna harrastajaid. Treeneri elukoha andmeid saate ise ka kontrollida PAI-s klõpsates treeneri nimel ning seejärel valides „Värskenda andmeid rahvastikuregistrist“.
  6. Laste elukoha andmeid saab samuti kontrollida ja värskendada kui klõpsata lapse perekonna nimel ning seejärel „Värskenda andmeid rahvastikuregistrist“.
  7. Oluline – täiskasvanud noored (18- ja 19-aastased) peavad enda kohta ise kinnitama soovi toetuse andmise jaoks.
  8. Kuna Viimsi ning Harku vald on ka liitunud PAI-ga, siis lähtuvad ka nemad toetuse arvestamisel lapsevanema kinnitustest. See tähendab, et Tallinnale palun esitada Tallinna laste nimekirjad ning Viimsi vallale Viimsi laste nimekirjad. Nimekirju saate filtreerida PAI-s punktis 1 kirjeldatud viisil. Teadmiseks, et Viimsi eraldab toetust samuti ühele klubile ning noorte kohta vanuses 7-19a. Harku valla laste kohta saavad lapsevanemad kinnitusi teha minu andmetel 01-30.11.2021. Viimsi vallale saab samuti toetuse esitada läbi PAI. Selleks tuleb taotluse täitmisel valida omavalitsus – kas Tallinn või Viimsi.
  9. Ei ole vaja esitada 3 järgneva aasta tegevuskava ning rendilepinguid – kui just pole eraldi palutud.

Kui küsimusi on, siis kõige operatiivsemalt saan infot anda telefoni teel. Muidugi palun mõistvat suhtumist, sest tulenevalt väga suures töökoormusest ei saa ma kogu aeg telefonile vastata ning e-kirjadele vastamine võib veelgi rohkem aega. Igatahes palun ma küsimuste ja kahtluste korral pigem ühendust võtta ja asjad selgeks teha kui pärast teadmatusest vigu likvideerida või tegemata asju kahetseda.

Olge hoolsad ja tublid! 🙂

Kes siiski soovib toetuse taotluse esitada e-posti teel, siis:

Parimate soovidega

Janek Küppar

spordiosakonna juhtivspetsialist

Juhkentali 12, 10132 Tallinn

Telefon 640 4586