Postitatud

TALLINNA SPORDILIIT KUULUTAB VÄLJA „NOORE TREENERI“ STIPENDIUMIKONKURSI

Stipendiumikonkursi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks

TINGIMUSED TAOTLEJALE:

  • omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval või muul spordialal, millega suudab tõendada spordimeelsust;
  • on alaliidu poolt kinnitatud EKR 3 – EKR 4 taseme koolitusele;
  • ta esitab motivatsioonikirja treenerikutseks valmistumisest, hetkeolukorrast ning ootustest tegutsemisele treenerina;
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele ning on nõus seda stipendiumikonkursi avaldusel kinnitama;
  • klubi, mille juures taotleja tegutseb (abitreener, treener, sportlane), on Tallinna Spordiliidu liige
  • taotleja esitab klubi või treeneri poolt treenerikutse omandamiseks soovituskirja

Stipendiumi suurus on 500 eurot aastas, eelolevaks 12 kuuks (1.01.2022-31.12.2022).

Stipendium makstakse välja kahes osas:

1.osa  2021.a detsembris

2. osa hiljemalt 2022.a. juuni lõpuks, või peale kutsekvalifikatsiooni omandamist/ tõstmist 2022.a. jooksul.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus koos muude dokumentidega tuleb saata hiljemalt

20. detsembriks 2021.a. e-posti aadressile: info@spordiliit.ee

Avalduses tuleb ära märkida ka isikuandmed, kontaktandmed, panga arveldusarve number, spordiala.

Stipendiumimaksmise otsuse teeb TSL komisjon hiljemalt 31.12.2021.a.