Postitatud

Hea projektis “Here we are” osaleja.

Anname teada, et regulaartreeningute rahalise toetamise maht hakkab täituma  (tänaseks on klubidesse registreerunud üle 250 inimese).

Sihtgrupile on teada antud, et 14. aprill oli viimane kuupäev regulaartreeningute toetamiseks registreeruda.

Seoses eelnevaga sooviksime 10. mai 2022.a. seisuga klubidega jõuda toetusprotsessi (arvete, ülekannete jms.) osas puntkini, kus olete omad kokkulepped sihtgrupiga saavutanud ning jõudnud edastada info nimedega, kellele regulaartreeningute toetust taotlete (hiljemalt kuni 15.sept. 2022) aadressile. info@spordiliit.ee..

St. oluline on, et olete jõudnud esitada hiljemalt 10.mai 2022.a. projekti raames arved/info, kellele toetust soovite saada. (arved Rahvusvahline Maja MTÜ nimele, vastavalt eelnevalt juhendatule).

Hilisemalt esitatud arveid/infot me kahjuks arvestada ei saa, kuna projekti rahastuse maht saab täis.

Võimalikud on erikokkulepped, kui arved esitatakse igakuiselt kuni sept. 2022 ja kui isiku 200 EUR ei ole veel täis.

Juhul, kui 10, mai seisuga ilmneb, et toetust jagub ka peale 14.aprilli registreerinud isikutele, anname sellest jooksvalt teada.

Seega veelkord:

palume saata isikute nimed, kellele toetust taotlete ning summad, missuguses summaga peaksime projektis isiku puhul arvestama (max. 200 EUR/in).

Andmtete/dokumentide esitamise tähtaeg on 10.mai 2022.a.

Peale nimetatud kuupäeva esitatud andmeid kahjuks regulaartreeningute toetamise arvestusse ei lisata.

Samuti ei lisata isikuid, kes on registreerunud peale 14. aprillit. 

Palume mõistvat suhtumist.

PS. Projekt läheb siiski edasi , toimuvad üritused, koolitused spordiklubidele jne.

Paljud välismaalased on avalduanud soovi veel peale 15 aprilli klubidega liituda, seega oleks hea, kui saate omalt poolt pakkuda erinevaid soodupakkumisi, tasuta näidistreeninguid vms.

Selle kohta saadame veel ka eraldi e-maili järgmisel nädalal.

Projekti „Siin me oleme“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Projekti juhtpartner:

MTÜ Rahvusvaheline Maja
e-post: sport@internationalhouse.ee

www.internationalhouse.ee/en/

Projekti partnerlusjuht (klubid)

Tallinna Spordiliit

www.spordiliit.ee

info@spordiliit.ee

Heade soovidega,

Tallinna Spordiliit

astu liikmeks: https://spordiliit.ee/astu-liikmeks/