Postitatud

Tallinna Spordiliidu üldkoosolek 29.06.2021

TOIMUMISE KOHT:

Tervise tn 21  (Spordiklubi Nord  territooriumil)

Tallinn

AEG: 29.06.2021   kl.12.00

PÄEVAKORD:
1. Üldkoosoleku kodukorra tutvustamine, juhataja ja protokollija valimine

2. Päevakorra kinnitamine
2. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande tutvustamine
3. Tallinna Spordiliidu revidendi aruanne
4. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande  kinnitamine

5. Juhatuse ülevaade senisest tegevusest, pooleli olevatest teemadest, tuleviku mõtted.

6. Registreeritud sõnavõtud

Majandusaasta aruandega saab eelnevalt tutvuda: andres@sknord.ee 

PS. Palume mitte osalemise korral saata volikiri, millega teid esindab teine TSL liige.

Palume hoolt kanda, et teie klubi saaks esindatud. See on vajalik kvoorumi kokku saamiseks.

Volikirja võib saata digitaalselt allkirjastatult aadressil info@spordiliit.ee hiljemalt 28.06.2021.a.
Sõnavõtud palume registreerida hiljemalt 20.06.2021 aadressil  info@spordiliit.ee , märkides sõnavõtja isiku nimi, teema ning sõnavõtu pikkus.

Lisainfo: info@spordiliit.ee

TSL Juhatus