Postitatud

Sporditegevuse piirangud alates 28.12.2020 – 17.01.2021

Teade Tallinna Spordi-ja Noorsooameti juhatajalt:

Head spordiklubid/spordialaliit

Esmalt siirad vabandused, et vahetult pühade eel selle vägagi töise kirja saadame. Info uutest piirangutest jõudis ka meieni täna hommikult. Arvestades, et ees on ootamas pühade periood ja kohe otsa tuleb ka nädalavahetus, siis käesolevat infovahetust kahjuks uude nädalasse lükata ei saa.

Loodetavasti olete kursis, et Vabariigi Valitsus kehtestab alates 28. detsembrist täiendavad COVID-19 piirangud Harjumaale ja pikendab juba kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid. Piirangud kehtivad alates 28. detsember – 17. jaanuarini.

Uute lisanduvate piirangute põhisisu spordivaldkonna jaoks on, et külastajate jaoks peavad uksed sulgema kõik spordiobjektid (sh spordiklubi, saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad). Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Samuti ei kehti piirang erivajadustega inimestele. Välitingimustes on võimalik jätkuvalt treeningtegevust korraldada juba varem kehtinud nõudeid järgides (sh 10 sportlast + treener).

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatavate spordiasutuste tegevused seoses uute piirangutega:

PS: Järgnevad punktid ja rakendatavad meetmed on kooskõlastatud kultuuriministeeriumiga ja need kattuvad peagi spordiorganisatsioonideni jõudva põhjalikuma juhendmaterjali sisuga

  1. Kõikide spordikeskuste sisesportimisvõimalused on 28.12 – 17.01 suletud;
  2. Treeningtegevust lubatakse korraldada valitud spordikeskustes vaid professionaalsetel sportlastel (sh meistriliigade võistkonnad), rahvuskoondise liikmetel ja koondise kandidaatidele;
  3. Otsus, millised spordikeskused jäävad tippspordi jaoks avatuks, langetatakse pärast spordialaliitudelt saadud sisendit;
  4. Spordikeskustesse lubatavate sportlaste ja abipersonali nimekirjad peavad olema koostatud spordialaliidu poolt (ära peab olema näidatud, millisel spordiobjektil/objektidel konkreetne sportlane treenib, klubiline kuuluvus ja vanuseklass);
  5. Spordialaliit peab esitama spordi- ja noorsooametile ettepaneku, millistes sisespordibaasides soovitakse koondise tasemel treeningtegevust läbi viia ja kes seal treeniksid. Enne vajaliku info laekumist treeningute korraldamine ei ole võimalik;
  6. Spordiobjektid peavad olema valmis esitama järelevalvet teostavatele isikutele nimekirja sportlastest, kellel on õigus antud spordiobjektil treenida;
  7. Treeningtegevuse ohutu korraldamise ja hajutatuse tagamiseks võivad spordikeskused piirata samaaegselt hoones viibivate inimeste arvu, muuta treeningaegade graafikuid ja rakendada teisi meetmeid, et tagada nii sportlaste, treenerite kui ka spordikeskuse personali turvalisus.

NB!

  • Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele.
  • Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit.

Palume kõikidel noortespordiklubidel suhtuda kehtestatud piirangutesse tõsiselt ja mõistvalt. Piirangud on kehtestanud Vabariigi Valitsus ja nõuete täitmine on kohustuslik kõigile (sh spordiasutustele). Piirangute perioodil soovitame korraldada noorte treeningtegevust välitingimustes, kasutada erinevaid digi jm lahendusi kaugjuhendamise teel treeningute korraldamiseks, koostada individuaalseid treeningplaane jm.

Tahaks väga loota, et kehtestatud piirangutel ja teistel rakendatavatel meetmetel on mõju ja peagi saame naasta tavapärase rutiini juurde.

Kaunist pühadeaega kõigile!

Aivo Normak

ameti juhataja