Postitatud

Võistluste toetustaotlustest

Juhime tähelepanu dokumendile, mis on veidi uuendatud koostöös Tallinna Spordiliiduga ( Tallinna MV üldjuhend p.2.2.).

Igaks juhuks kopeerin siia Regina Aava poolt saadetud teksti.

Lugupeetud koostööpartner!

Edastame meeldetuletuseks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile esitatavate 2021. aastal toimuvate projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajad.Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad:

 • Rahvusvaheliste spordivõistluste (projektitoetus) taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 1. detsember 2020.
 • Tallinna meistrivõistluste (projektitoetus) taotluste tähtaeg hiljemalt 15. detsember 2020

(15. juuniks 2021 jooksva aasta II poolaasta võistluste korraldamiseks).

 • Liikumisharrastuse sarja „Tallinn liigub“ (projektitoetus) taotluste tähtaeg hiljemalt 15. jaanuar 2021.
 • Kohalike spordiprojektide (projektitoetus) taotluseid võetakse vastu neli korda aastas: esimene vastuvõtu tähtaeg on 31. detsember 2020

(järgmised tähtajad on 31. märts, 30. juuni ning 30. september 2021).

 • Saavutusspordi (tegevustoetus spordialaliitudele) taotluste tähtaeg hiljemalt 15. jaanuar 2021

(täiendav taotluste vastuvõtu tähtaeg on 15. juuni 2021).

 • Sportmängude esindusvõistkondade (tegevustoetus spordiklubidele) taotluste tähtaeg hiljemalt 15. jaanuar 2021.
 • Noorsportlaste toetamine (tegevustoetus spordiklubidele/alaliitudele) taotluste tähtaeg hiljemalt 15. jaanuar 2021.

Kõik taotlused esitatakse Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas: https://mittetulundus.tallinn.ee/. Palume jälgida, et taotlus esitatakse õigesse valdkonda, st kas projekti- või tegevustoetuse taotlusena.Hetkel valitsevas olukorras on arusaadavalt keerulisem võistluste korraldamist ette planeerida, kuid taotlustes palume esitada siiski kindel võistluste plaan (toimumisaeg, toimumiskoht, võistluste sisu jm täiendav info) ning kõikidest muudatustest teavitada ametit esimesel võimalusel e-kirja teel, misjärel täiendame taotlust ja vajadusel muudame sõlmitud lepinguid.Spordiprojektide kriteeriumid ja tähtajad on leitavad ka ameti koduleheküljelt: https://www.tallinn.ee/…/spordiprojektide-kriteeriumid. Oluline muudatus on tehtud Tallinna meistrivõistluste läbiviijatele – korraldaja peab järgima Tallinna meistrivõistluste üldjuhendit (juhend lisatud manusesse).Palume alustada taotluste esitamist aegsasti, et need meieni kindlasti tähtaegselt jõuaksid.Meeldivat koostööd soovides!

Regina Aava spordiosakonna vanemspetsialist

Juhkentali 12, 10132

Tallinn 640 4694

TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

 1. Valdkonna prioriteedid:
  1.1 meistrivõistluseid korraldatakse ühe spordiala distsipliinil üks kord aastas;
  1.2 meistrivõistluseid korraldatakse Tallinnas eelisarendatavate spordialade distsipliinidel;
  1.3 meistrivõistlused korraldatakse Tallinnas, erandjuhul Harjumaal, kui Tallinnas puudub vastava
  ala spordirajatis.
 2. Võistluste korraldamise üldtingimused:
  2.1 meistrivõistluste taotluse esitamisel lisatakse taotluse juurde võistluste juhend;
  2.2 meistrivõistluse korraldaja on spordiklubi või –kool, kes kuulub Tallinna Spordiliitu; (kehtib
  alates 01.01.2022);
  2.3 meistrivõistluste puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, mitte
  kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistluseid);
  2.4 alates kümnendast eluaastast või U-10 vanuseklassist toetatakse uisutamise, ujumise, võimlemise
  ja võistlustantsu meistrivõistluste korraldamist;
  2.5 alates neljateistkümnendast eluaastast või U-14 vanuseklassist toetatakse korvpalli, käsipalli,
  võrkpalli, jalgpalli, jäähoki, jalgrattaspordi, judo, karate, kergejõustiku, maadluse, purjetamise,
  sulgpalli, suusatamise, taekwondo, tennise ja vehklemise meistrivõistluste korraldamist;
  2.6 meistritiitel antakse välja oma vanuseklassi parimatele (meistritiitlit ei jagata sama vanuseklassi
  madalama kategooria sportlaste grupile).
 3. Võistluste korraldamise kriteeriumid:
  3.1 meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;
  3.2 meistrivõistlus on välja toodud korraldaja koduleheküljel. Soovituslik on luua võistlusele ka
  sotsiaalmeedia ürituse lehekülg;
  3.3 meistrivõistlust kajastatakse sotsiaalmeedias Tallinna meistrivõistlusena ja kasutatakse
  teemaviiteid #Tallinntoetabsporti, #Tallinnameister;
  3.4 meistrivõistluste võistluspaikades on väljas toetajana Tallinna teavitusbänner ja/või Tallinna
  meistrivõistluste roll-up bänner. Tallinna bännereid laenutatakse meistrivõistluste korraldajatele
  Tallinna Spordi- ja Noorsooametist (alates 01.01.2021 Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, edaspidi
  amet);
  3.5 meistrivõistluste medalivõitjatest tehakse koos medalitega fotod ning edastatakse koos
  protokolliga 3 tööpäev jooksul e-postile Tony.Liivak@tallinnlv.ee. Võitjad avalikustatakse ameti
  kodulehel https://www.tallinn.ee/sport/ ja sotsiaalmeedias.
 4. Autasustamine:
  4.1 Tallinna meister kuulutatakse välja spordialadel, kus osaleb vähemalt kolm võistlejat ja/või
  võistkonda. Spordiala distsipliinidel, kus osaleb meistrivõistlustel alla kolme sportlase Tallinna
  meistritiitlit välja ei jagata;
  4.2 amet korraldab meistrivõistluste esikolmikule erikujundusega medali. Medalite tellimus tuleb
  esitada vähemalt kaks nädalat enne võistluste toimumist e-postile Tony.Liivak@tallinnlv.ee.
  Tellimisel tuleb märkida medalite arv vanuseklasside kaupa ning distsipliini nimetus;
  4.3 võistluste autasustamisele on võimalik kutsuda linna esindaja, millest tuleb teavitada ametit
  vähemalt 10 päeva ette.