Postitatud

Tallinna Spordiliidu üldkoosolek 29.06.2021

TOIMUMISE KOHT: Tervise tn 21  (Spordiklubi Nord  territooriumil) Tallinn AEG: 29.06.2021   kl.12.00 PÄEVAKORD:1. Üldkoosoleku kodukorra tutvustamine, juhataja ja protokollija valimine 2. Päevakorra kinnitamine2. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande tutvustamine3. Tallinna Spordiliidu revidendi aruanne4. Tallinna Spordiliidu 2020 majandusaasta aruande  kinnitamine 5. Juhatuse ülevaade senisest tegevusest, pooleli olevatest teemadest, tuleviku mõtted. 6. Registreeritud sõnavõtud Majandusaasta aruandega saab…

Loe edasi

Postitatud

Tallinn toetab tänavu üle 80 rahvusvahelise spordiürituse

allikas: www.tallinn.ee Tallinn toetab tänavu enam kui 821 000 euroga rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, ühtekokku võõrustab pealinn sel aastal 81 rahvusvahelist kõrgtasemega spordiüritust. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Töötukassa

Töötasu toetus Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 02.02.2021 Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale: kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;kelle tegevus…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Spordikoolituse ja -Teabe SA

Uue toetusmeetme keskkond avatud: treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi 27. jaanuarist 2021.a on avatud Spordikoolituse ja -Teabe SA COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks täiendav toetusmeede. Toetusmeetme e-keskkond asub: https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. veebruaril 2021.a. Taotlusvooru rahaline maht on 567 605 eurot. Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04.…

Loe edasi

Postitatud

Kriisitoetustest: Haridus- ja Teadusministeeriumilt

Eraüldhariduskoolide pidajad ning erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujad saavad taotleda kriisitoetust. Perioodi 18. jaanuar kuni 31. jaanuar piirangute leevenduseks saavad Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujad taotleda toetust 1. — 19. veebruarini. Erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujad saavad esitada taotluse keskkonnas https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ Enne seda kehtinud piirangute kompensatsioonide taotlusvoor kestis 18.-29. jaanuarini. Taotlemine on lõppenud. 18.01 toimus erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatele…

Loe edasi

Postitatud

Võistluste toetustaotlustest

Juhime tähelepanu dokumendile, mis on veidi uuendatud koostöös Tallinna Spordiliiduga ( Tallinna MV üldjuhend p.2.2.). Igaks juhuks kopeerin siia Regina Aava poolt saadetud teksti. Lugupeetud koostööpartner! Edastame meeldetuletuseks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile esitatavate 2021. aastal toimuvate projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajad.Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad: Rahvusvaheliste spordivõistluste (projektitoetus) taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 1. detsember 2020.Tallinna…

Loe edasi